Choď na obsah Choď na menu
 


Elektrické vodiče a izolanty

  • Látky, ktoré vedú elektrický prúd , nazývame elektrické vodiče. Kovové vodiče elektrického prúdu obsahujú dostatok voľných elelktrónov. Dobrými vodičmi elelktrického prúdu sú kovy napríklad striebro, meď, hliník, železo.
  • Látky ktoré nevedú elektrický prúd, nazývame elektrické izolanty. Elektrické izolanty neobsahujú voľné častice s elektrickým nábojom, alebo ich obsahujú len veľmi málo. Elektrickými izolantami sú napríklad sklo, guma, parafín, drevo, kryštalická kuchynská soľ.

Vodič je zariadenie, ktoré slúži na vedenie elektrickej energie. Obvykle ide o plný materiál, alebo súčiastku z izolantu s vodivým jadrom, či už kovovým jadrom (drôt, kábel, lanko...) alebo nekovovým jadrom (vodič na báze grafitu). Nekovové vodiče sa používajú pre výrobu vysokonapäťových káblov (automobily). Grafit sa používa pre výrobu vodivých lakov a pást. Kovový vodič môže byť holý – jadro bez obalu alebo izolovaný (potiahnutý vrstvou izolantu). Viacero vodičov spojených dokopy nazývame kábel.