Choď na obsah Choď na menu
 


Práca a výkon

Jednosmerný  elektromotor

Elektromotor je stroj, v ktorom sa elektrická energia premieňa na pohybovú energiu otáčavej časti elektromotora, rotora.
Smer prúdu v otáčavej cievke možno meniť jednoduchým zariadením nazývaným komutátor.

Jednosmerný elektromotor sa skladá z troch častí:1.nepohyblivá časť elektromotora – stator 2.otáčavá časť elektromotora – rotor 3.komutátor

Využitie: Jednosmerné  elektromotory sa používajú na poháňanie električiek, elektrických lokomotív a podobne. Používate ich aj na pohon hračiek, napr. elektrického vláčika.

Ohmov zákon

Obrázok

Elektrický prúd I v kovovom vodiči je priamo úmerný elktrickému napätiu U medzi koncami vodiča, I=U:R. Fyzikálna veličina R sa nazýva elktrický odpor. Elektrický odpor závisí od vlastností vodiča a nezávisí od el. napätia a el. prúdu. Jednotkou elektrického odporu je ohm. Elektrický odpor vodiča je priamo úmerný dĺžke vodića nepriamo úmerný prierezu vodiča a závísí od materiálu vodiča. So zvyšujúcou sa teplotou kovového vodiča sa jeho elektrický odpor zväčšuje.

Striedavý elktrický prúd

Časovo premenný elktrický prúd, ktorého časový priebeh je znázornený sínusoidov, nazýva sa striedavý prúd. Čas T za ktorý sa priebeh striedavého prúdu opakuje nazýva sa periódastriedavého prúdu. Kmitočet striedavého prúdu f udáva počet periód za jednu sekundu f=1:T. Jednotkou kmitočtu je hertz (Hz).