Choď na obsah Choď na menu
 


Oblaky

Oblak je viditeľná sústava malých častíc vody alebo ľadu v ovzduší. Oblaky vznikajú vtedy, keď sa vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na kvapky alebo ľadové kryštáliky. Závisí od stability vzduchu a množstva prítomnej vlhkosti. Studené oblaky tvoriace sa vo veľkých výškach obsahujú iba ľadové kryštáliky, nižšie teplejšie oblaky obsahujú iba vodné kvapky a zmiešané oblaky.

Altokumulus je oblak strednej výškovej hladiny. Pozostáva hlavne z vodných kvapiek. Jeho vzhľad je veľmi premenlivý. Okraje bývajú výrazné, niekedy však môžu byť mraky tak natesno, že splynú do súvislej vrstvy. Altokumulus býva biely alebo sivý. Tento typ oblaku sa vyskytuje celosvetovo. Altokumulus vzniká v noci. Oblak stále absorbuje teplo z povrchu pod ním, ale súčasne toto teplo vyžaruje svojím povrchom.

Altostratus je oblak strednej hladiny. Môže pokrývať veľkú oblasť. Vo svojom vrchole obsahuje ľadové kryštáliky, v nižších vrstvách vodné kvapky. Vyzerá ako sivá alebo svetlomodrá pokrývka. Možno cezeň vidieť Slnko a Mesiac. Častejšie ich však altostratus úplne zakryje.

Cirus je oblak s vysokou hladinou. Je biely a tenký, neprináša zrážky. Tieto oblaky bývajú predzvesťou silnejšieho prízemného vetra. Ako vzduch stúpa, s kondenzovaním čoraz väčšieho množstva vlhkosti vznikajú rozličné typy oblakov. Vzduch nad ním je mimoriadne suchý. Zaujímavosťou tohto oblaku je to, že sa vyskytuje v atmosfére Marsa, alebo Neptúna.

Cirostratus je vysoko položený oblak. Pri západe Slnka je sfarbený doružova. Je priesvitný. Dážď je veľmi pravdepodobný, ak sa pred vznikom cirostratu objaví aj cirus. Zo samotného cirostratu zrážky nepadajú, ale ak je spojený s nimbostratom alebo altostratom, možno očakávať dlhší dážď.

Cirokumulus je oblak veľkých výšok. Je pozostávajúci výlučne z ľadových kryštálikov. Naznačuje blížiaci sa silný vietor. Vzniká z ciru, alebo cirostratu.

Hmla je oblak, leží pri zemi. Vzniká, keď má vzduch pri povrchu zeme veľkú relatívnu vlhkosť a prudko sa ochladí. Ráno trvá väčšinou len dovtedy, kým Slnko na danom mieste dostatočne ohreje zem.

Obrázok

zdroj http://www.kstst.sk/pages/vht/meteo/imgobl/oblc.gif