Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam žiakov a tém, ktoré si majú pripraviť na hodinu fyziky

Trieda VII.A
 MENO ŽIAKA
 TÉMA:
 Horváthová, Kaliská  Podnebie, počasie, meteorológia
 Michalová, Ďurčišová, Sanigová  Vrstvy atmosféry Zeme
 Jasenská, Praženicová  Vlhkosť vzduchu
 Čilík, Bocko, Kurpaš, Slivka
 Oblaky
 Speváková, Kapustová, Horňáková
 Zrážky
 Otto  Vietor a atmosferický tlak
 Šperková, Macková, Činčurová, Belová
 Meteorologická stanica
 Buzák, Halaj, Michalovič, Vaterka
 Meteorologická mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trieda VII.B
 MENO ŽIAKA
 TÉMA:
 Ďaudíková                                     
 Podnebie, počasie, meteorológia
 Pisár, Zátroch                                                     Vrstvy atmosféry Zeme
 Budovcová
 Vlhkosť vzduchu
 Benke
 Oblaky
 Figuli, Pisár
 Zrážky
 Šomodík  Vietor a atmosferický tlak

 Meteorologická stanica
 
 Meteorologická mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tí žiaci ktorí ešte nemajú priradenú tému, nech tak spravia do 20. mája 2008 osobne alebo e-mailom.

Obrázok Projekt_-_Kaliska__Horvathova.rar - 16.2 MB