Choď na obsah Choď na menu
 


Vznik Vesmíru

V súčasnosti prevláda v astronómii a astrofyzike názor, že v celom vesmíre sa nachádzajú milióny až miliardy galaxií. Galaxie sa dnes považujú za stavebné jednotky vesmíru (Vesmír sa skladá z galaxií) Hubble zistil,že všetky galaxie sa od seba navzájom neprestajne vzdaľujú obrovskými rýchlosťami. Hovoríme, že vesnír sa rozpína.Na základe týchto poznatkov (vesmír sa skladá z galaxií a vesmír sa rozpína) boli vypracované viaceré modely vesmíru.Pomocou nich sa vedci pokúšajú vysvetliť jeho vznik a vývoj.

Najjednoduchší je model rozpínavého vesmíru,ktorý v roku 1948 zverejnil fyzik a astrofyzik George Anthohy Gamow (Džordž Entony Gemov).Gamow vychádza z predpokladu,že kedysi bola celá hmota súčasného vesmíru stlačená vo veľmi malom objeme.Reakcie,ktoré v nej prebiehali, vyvolali pred 12 až 15 miliardami rokov obrovský výbuch, nazývame ho aj Veľký tresk alebo Big Bang (Big Beng), ktorý znamená začiatok vývoja vesmíru. Veľký tresk bol sprevádzaný žiarením,ktoré sa šírilo a ešte stále šíri,všetkými smermi.Postupne vznikali častice, atómy, molekuly, plynné látky. Horúce plyny sa v niektorých miestach priestoru zhromažďovali a chladili. Z nich postupne vznikali galaxie a v nich hviezdy.

Iný americký astrofyzik Allan Rex Sandage (Alen Reks Sandidž) navrhol v šesťdesiatych rokoch model pulzujúceho (oscilujúceho)  vesmíru.V nadväznosti na predchádzajúci model pripúšťa,že galaxie by sa mohli pôsobením príťažlivých gravitačných síl zastaviť do pôvodného stavu, čo by v budúcnosti mohlo viesť k novému Veľkému tresku.

Podľa výpočtov trvá jeden cyklus od výbuchu cez rozpínanie a zmršťovanie hmoty vesmíru do pôvodného stavu 80 miliárd rokov, 40 miliárd rokov trvá rozpínanie a 40 miliárd rokov zmršťovanie. Skupina anglických vedcov (Herman Bondi,Thomas Gold,Frederic Hoyle) utvorila okolo roku 1940 model trvalého vesmíruIch model je založený na poznaní, že vesmír je vo všetkých smeroch rovnaký a ani s časom sa v ňom nič nemení.

Pristátie na mesiaci (video)